top of page

Tanngnissning

OM BEHANDLINGEN

 • 15-30 minutter.

 • 18+

 • Legemiddelet injiseres i muskelen rett under
  huden med flere stikk av tynn nål.

 • Lite.

 • De fleste bivirkninger er milde og går over i løpet av 2-3 dager som rødhet, hevelse eller blåmerker på stikkstedet. Sjeldent kan man få skjevhet i ansiktet, munnvik eller lignende komplikasjoner. I mange tilfeller kan dette rettes ut med ytterligere injeksjoner som vil være kostnadsfritt innen 2 uker. Noen kan få et smalere ansikt i kjevevinkelen.

   

  Gravide, ammende og de med kjente allergier for virkestoffene skal ikke behandles.

   

  Statens helsetilsyn vurderer at enhver gjennomtrenging av huden med for eksempel sprøytespiss, innebærer risiko for infeksjon, blødning, utilsiktet vevsskade og eventuelle senfølger av dette, og at det ved nålestikk alltid foreligger en fare for vasovagal synkope (besvimelse).

Noen bruker tyggemusklene sine ufrivillig om natten som fører til tanngnissing. Dette kan gi ømme tyggemuskler og slitasje på tennene. Dårlig søvn, stivhet i nakken og hodepine er også vanlige plager. Behandlingen foregår med injeksjon av samme legemiddel som brukes mot rynker. Legemiddelet injiseres i tyggemusklene som blokkerer nervesignalene til muskelen og dette demper spasmer og ufrivillige bevegelser i musklene om natten. Effekten inntrer etter 1 uke og varer i 3-4 måneder. For å hjelpe må behandlingen gjentas hver 3. til 4. måned. Med tiden kan som oftest tidsintervallene for behandling økes.

Kontakt oss for mer informasjon.

Har du flere spørsmål?

bottom of page