top of page
 • 15 minutter.

 • 18+

 • Legemiddelet injiseres i muskelen rett under
  huden med flere stikk av tynn nål.

 • Lite.

 • De fleste bivirkninger er milde og går over i løpet av 2-3 dager som rødhet, hevelse eller blåmerker på stikkstedet. Sjeldent kan man få skjevhet i ansiktet, hengende øyelokk, munnvik eller lignende komplikasjoner. I mange tilfeller kan dette rettes ut med ytterligere injeksjoner som da vil være kostnadsfritt innen 2 uker.

   

  Gravide, ammende og de med kjente allergier for
  virkestoffene skal ikke behandles.

   

  Statens helsetilsyn vurderer at enhver gjennomtrenging av huden med for eksempel sprøytespiss gir risiko for infeksjon, blødning, utilsiktet vevsskade og eventuelle senfølger av dette, og at det ved nålestikk alltid foreligger en fare for vasovagal synkope (besvimelse).

Spenningshodepine er den vanligste årsaken til kronisk hodepine og kan være alt i fra mildt ubehag i hverdagen til invalidiserende smerter. Botoxbehandling er ofte effektiv behandling mot spenningshodepine og virker på samme måte som ved behandling for rynker hvor injeksjon av medikament som blokkerer nervesignaler til musklene og lammer anspente muskler. Dette gjør at muskelspenningen som forårsaker hodepinen reduseres. Effekten inntrer etter 1 ukes tid og varer 3-6 måneder. For vedvarende effekt kan det være nødvendig å gjenta behandlingen.

OM BEHANDLINGEN

Kontakt oss for mer informasjon.

Har du flere spørsmål?

bottom of page