top of page

Overvekt kan være et gjenstridig problem hvor mange har forsøkt gjentatte ganger med livsstilsendringer uten å lykkes. Mange med overvekt plages med ryggsmerter, knesmerter og dårligere generell fysisk form. Overvekt og fedme gir også økt risiko for hjerte/karsykdom, diabetes, høyt blodtrykk og søvnapné. Noen har også behov for å nå et vektkrav for å gjennomgå planlagt kirurgi (brokkirurgi/plastikkirurgi). Vi tilbyr konsultasjon med lege og klinisk ernæringsfysiolog samt samarbeid med treningssenter for å lage et personlig tilpasset tverrfaglig opplegg for hver enkelt. Dette vil da ofte innebære en kombinasjon av kostholdsråd med kalorireduksjon, treningsveiledning, livsstilsendringer og eventuelt medikamentell behandling (slankemedisiner). 

  • Du må minst ha overvekt (BMI mer enn 25) for å kunne få behandling hos oss. Medikamentell behandling kan være aktuelt med BMI mer enn 30, eller BMI mer enn 27 med tilleggslidelser.

  • Første konsultasjon for kartlegging tar omtrent 30 minutter. I forkant av konsultasjonen må du fylle ut et kartleggingsskjema som sendes til oss. Før eventuell oppstart av medikamentell behandling må det tas orienterende blodprøver og om dette er aktuelt må det gjøres hos egne lege og resultater medbringes.

OM BEHANDLINGEN

Overvekt

Kontakt oss for mer informasjon.

Har du flere spørsmål?

bottom of page